กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

5 กันยายน 2560
กีฬาตะกร้อชายหาด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก15.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอ่างทองสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก16.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสมุทรสาครสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 1
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก17.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 1
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก18.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก19.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตกระบี่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 1
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก15.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 1
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก16.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตเชียงใหม่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก17.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
2 : 0
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก18.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตมหาสารคามสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 1