กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

5 กันยายน 2560
กีฬาดาบไทย

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
กระบี่ทีม ชายแรก11.10วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
0 : 0
กระบี่ทีม ชายแรก11.20วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
กระบี่ทีม ชายแรก11.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
กระบี่ทีม ชายสอง11.40วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชัยภูมิอาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
กระบี่ทีม ชายสอง11.50วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกระบี่อาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
กระบี่ทีม ชาย รองชนะเลิศ12.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
กระบี่ทีม ชาย รองชนะเลิศ12.10วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
กระบี่ทีม ชาย ชิงชนะเลิศ14.20วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
กระบี่ทีม หญิงแรก9.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
กระบี่ทีม หญิงแรก9.40วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
0 : 0
กระบี่ทีม หญิงแรก9.50วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิอาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
กระบี่ทีม หญิงแรก10.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
กระบี่ทีม หญิง รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
กระบี่ทีม หญิง รองชนะเลิศ13.10วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
กระบี่ทีม หญิง ชิงชนะเลิศ13.20วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
ดาบสองมือทีม ชายแรก10.20วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตกระบี่อาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
ดาบสองมือทีม ชายสอง10.30วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
ดาบสองมือทีม ชายแรก10.40วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
ดาบสองมือทีม ชายสอง10.50วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
ดาบสองมือทีม ชายแรก11.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
ดาบสองมือทีม ชาย รองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตกระบี่อาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
ดาบสองมือทีม ชาย รองชนะเลิศ13.40วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
0 : 0
ดาบสองมือทีม ชาย ชิงชนะเลิศ13.50วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
ดาบสองมือทีม หญิงแรก12.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
ดาบสองมือทีม หญิงแรก12.10วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
ดาบสองมือทีม หญิงแรก12.20วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
0 : 0
ดาบสองมือทีม หญิงแรก12.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
ดาบสองมือทีม หญิง รองชนะเลิศ14.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
ดาบสองมือทีม หญิง รองชนะเลิศ14.40วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
ดาบสองมือทีม หญิง ชิงชนะเลิศ14.50วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0