กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

5 กันยายน 2560
กีฬากาบัดดี้

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ ชายแรก11.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
40 : 39
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ ชายแรก12.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอุดรธานีโดม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
46 : 23
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ ชายแรก13.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
41 : 25
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ ชายแรก16.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอ่างทองโดม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
26 : 8
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิง รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
36 : 27
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิงแรก10.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอ่างทองโดม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
64 : 31
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิงแรก10.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
43 : 30
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิงแรก11.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โดม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
32 : 29