กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

5 กันยายน 2560
กีฬาแบดมินตัน

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ชายเดี่ยว รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตมหาสารคามเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
ชายเดี่ยว รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตมหาสารคามเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
ชายเดี่ยว ชิงชนะเลิศ13.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตมหาสารคามเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
หญิงเดี่ยว รองชนะเลิศ9.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตเชียงใหม่เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 1
หญิงเดี่ยว รองชนะเลิศ9.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตเชียงใหม่เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
หญิงเดี่ยว ชิงชนะเลิศ13.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตมหาสารคามเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
ชายคู่ รองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 0
ชายคู่ รองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตมหาสารคามเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
ชายคู่ ชิงชนะเลิศ13.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตเชียงใหม่เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
หญิงคู่ รองชนะเลิศ10.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตเชียงใหม่เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
หญิงคู่ รองชนะเลิศ10.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชลบุรีเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
หญิงคู่ ชิงชนะเลิศ13.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 0
คู่ผสม รองชนะเลิศ11.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตเชียงใหม่เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
คู่ผสม รองชนะเลิศ11.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตเชียงใหม่เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0
คู่ผสม ชิงชนะเลิศ13.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตเชียงใหม่เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
3 : 1