กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

5 กันยายน 2560
กีฬาเปตอง

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
สุดยอดความแม่นยำชายแรก08.00วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตศรีสะเกษ
ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
สุดยอดความแม่นยำชายสอง08.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
31 : 29
สุดยอดความแม่นยำชายสอง08.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตลำปางปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชุมพร
32 : 29
สุดยอดความแม่นยำชายสอง08.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
30 : 20
สุดยอดความแม่นยำชายสอง08.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตกรุงเทพปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
33 : 30
สุดยอดความแม่นยำชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตศรีสะเกษปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
32 : 6
สุดยอดความแม่นยำชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
0 : 0
สุดยอดความแม่นยำชาย ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
33 : 26
สุดยอดความแม่นยำหญิงแรก08.00วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
สุดยอดความแม่นยำหญิงสอง08.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกระบี่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
15 : 13
สุดยอดความแม่นยำหญิงสอง08.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตอ่างทองปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
15 : 13
สุดยอดความแม่นยำหญิงสอง08.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกรุงเทพปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
25 : 12
สุดยอดความแม่นยำหญิงสอง08.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชัยภูมิปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
21 : 14
สุดยอดความแม่นยำหญิง รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชัยภูมิปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
24 : 20
สุดยอดความแม่นยำหญิง รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุโขทัยปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตตรัง
20 : 10
สุดยอดความแม่นยำหญิง ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุโขทัยปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
24 : 18