กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

5 กันยายน 2560
กีฬาเซปักตะกร้อ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชุดชาย รองชนะเลิศ08.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตมหาสารคามโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
ทีมชุดชาย รองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
ทีมเดี่ยวชายแรก12.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 1
ทีมเดี่ยวชายแรก13.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตกระบี่โรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 1
ทีมเดี่ยวชายแรก14.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตยะลา
2 : 0
ทีมเดี่ยวชายแรก12.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชุมพรโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0
ทีมเดี่ยวชายแรก13.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตกรุงเทพโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
ทีมเดี่ยวชายแรก14.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตอ่างทองโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
ทีมชุดหญิง รองชนะเลิศ08.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตศรีสะเกษโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
2 : 0
ทีมชุดหญิง รองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตมหาสารคามโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
ทีมเดียวหญิงแรก13.00 วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
ทีมเดียวหญิงแรก14.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
2 : 0
ทีมเดียวหญิงแรก15.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชุมพรโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0