กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

5 กันยายน 2560
กีฬามวยปล้ำ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
FS รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก. ชาย 1/211.48วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
FS รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก. ชาย 1/211.48วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตตรังอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก. ชาย 312.12วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก. ชาย 312.12วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชาย 316.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชาย 213.40วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชาย 213.50วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชุมพรอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. ชาย 214.10วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชัยภูมิอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. ชาย 316.50วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. ชาย 213.20วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชุมพรอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. ชาย 213.20วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตชัยภูมิอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 86 กก. ชาย 315.40วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 86 กก. ชาย 315.40วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 97 กก. แต่ไม่เกิน 125 กก. ชาย 316.40วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกระบี่อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 97 กก. แต่ไม่เกิน 125 กก. ชาย 214.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตศรีสะเกษอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0