กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

5 กันยายน 2560
กีฬาปันจักสีลัต

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. ชาย9.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. ชาย9.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตมหาสารคามหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. ชาย9.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตสมุทรสาครหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. ชาย9.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. ชาย9.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชัยภูมิหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. ชาย9.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. ชาย9.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชัยภูมิหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. ชาย9.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. ชาย9.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. ชาย9.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตกรุงเทพหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. ชาย9.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. ชาย9.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
รุ่น F น้ำหนักมากกว่า 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. ชาย9.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น F น้ำหนักมากกว่า 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. ชาย9.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่น F น้ำหนักมากกว่า 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. ชาย9.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
รุ่น F น้ำหนักมากกว่า 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. ชาย9.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชัยภูมิหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. หญิง13.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตกรุงเทพหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. หญิง9.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0
รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. หญิง9.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตมหาสารคามหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. หญิง9.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
เดี่ยวปันจักลีลา บุคคลชาย ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตกรุงเทพ
หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า) วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตยะลา
เดี่ยวปันจักลีลา บุคคลหญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
13.00วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตชลบุรี
หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า) วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตชลบุรี