กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

5 กันยายน 2560
กีฬายิงปืน

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ปืนยาวท่านอน บุคคลชาย ชิงชนะเลิศ08.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
สนามยิงปืน ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตศรีสะเกษ
ปืนสั้นมาตรฐาน บุคคลชาย ชิงชนะเลิศ08.30วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สนามยิงปืน ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ
ปืนยาวท่านอน ทีมชาย ชิงชนะเลิศ08.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง
สนามยิงปืน ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตสุโขทัย
ปืนสั้นมาตรฐาน ทีมชาย ชิงชนะเลิศ08.30วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ
สนามยิงปืน ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ