กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

5 กันยายน 2560
กีฬากรีฑา

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
วิ่ง 800 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ16.10วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิ่ง 5,000 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ15.30วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ16.40วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตยะลา
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ17.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตอ่างทอง
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตตรัง
ทุ่มน้ำหนัก ชาย ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
เขย่งก้าวกระโดด ชาย ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตตรัง
วิ่ง 800 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ16.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชัยภูมิ
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชุมพร
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ16.20วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ16.50วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตตรัง
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ขว้างจักร หญิง ชิงชนะเลิศ15.10วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชุมพร
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
พุ่งแหลน หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
15.20วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุโขทัยร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0