กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

4 กันยายน 2560
กีฬายิงธนู

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women) 13.00วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตยะลา
ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 ) วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตเชียงใหม่
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย (18 M. Round Team Men) ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสมุทรสาคร
ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 ) วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตลำปาง
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง (18 M. Round Team Women) ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตตรัง
ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 ) วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 50-30 เมตร บุคคลชาย (50-30 M. Round Individual Men) ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตยะลา
ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 ) วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 50-30 เมตร บุคคลหญิง (50-30 M. Round Individual Women) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตลำปาง
ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 ) วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตชลบุรี
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 50-30 เมตร ทีมชาย (50-30 M. Round Team Men) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 ) วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุโขทัย
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 50-30 เมตร ทีมหญิง (50-30 M. Round Team Women) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตชลบุรี
ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 ) วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men) 13.00วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตลำปาง
ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 ) วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตลำปาง