กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

4 กันยายน 2560
กีฬาเทเบิลเทนนิส

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ชายเดี่ยวแรก9.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 0
ชายเดี่ยวแรก9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชุมพรอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
3 : 0
ชายเดี่ยวแรก9.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 0
ชายเดี่ยวแรก9.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตตรังอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตตรัง
3 : 1
ชายเดี่ยวแรก9.20วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตลำปางอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 0
ชายเดี่ยวแรก9.20วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชุมพรอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 0
ชายเดี่ยวแรก9.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
3 : 1
ชายเดี่ยวสอง10.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
3 : 0
ชายเดี่ยวสอง10.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
3 : 1
ชายเดี่ยวสอง10.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชัยภูมิอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
3 : 1
ชายเดี่ยวสอง10.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
3 : 2
ชายเดี่ยว รอง10.40วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
3 : 1
ชายเดี่ยว รอง10.40วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชุมพรอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
3 : 0
หญิงเดี่ยวแรก9.20วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตลำปางอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 0
หญิงเดี่ยวแรก9.40วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
3 : 0
หญิงเดี่ยวแรก9.40วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
3 : 0
หญิงเดี่ยวแรก9.40วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตลำปางอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
3 : 0
หญิงเดี่ยวแรก9.40วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
3 : 2
หญิงเดี่ยวสอง10.20วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตลำปางอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 2
หญิงเดี่ยวสอง10.20วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
3 : 2
หญิงเดี่ยวสอง10.20วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตลำปางอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 0
หญิงเดี่ยวสอง10.20วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 0
หญิงเดี่ยว รอง11.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
3 : 1
หญิงเดี่ยว รอง11.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
3 : 0
ชายคู่แรก13.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชุมพรอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 0
ชายคู่แรก13.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
3 : 1
ชายคู่สอง13.20วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
3 : 1
ชายคู่สอง13.20วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 2
ชายคู่สอง13.20วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
3 : 0
ชายคู่ รอง14.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชุมพรอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
3 : 0
ชายคู่ รอง14.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
3 : 2
ชายคู่สอง13.40วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 0
หญิงคู่แรก13.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 2
หญิงคู่แรก13.20วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
3 : 1
หญิงคู่สอง13.40วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
3 : 2
หญิงคู่สอง13.40วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 0
หญิงคู่สอง13.40วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
3 : 0
หญิงคู่สอง14.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 1
หญิงคู่ รอง14.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
3 : 2
หญิงคู่ รอง14.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 0