กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

4 กันยายน 2560
กีฬาเทนนิส

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ชายเดี่ยวสอง8.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
8 : 0
ชายเดี่ยวสอง8.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 2)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
8 : 6
ชายเดี่ยวสอง8.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชลบุรีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 3)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
8 : 0
ชายเดี่ยวสอง8.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 4)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
8 : 1
หญิงเดี่ยวสอง8.30วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 5)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
8 : 5
หญิงเดี่ยวสอง9.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
8 : 3
หญิงเดี่ยวสอง9.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 2)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
8 : 0
หญิงเดี่ยวสอง9.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 3)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
8 : 1
ชายคู่สอง11.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
8 : 2
ชายคู่สอง11.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชลบุรีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 2)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
8 : 1
ชายคู่สอง11.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชลบุรีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 3)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
8 : 1
ชายคู่สอง11.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 4)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตยะลา
8 : 3
หญิงคู่แรก10.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตยะลาสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 4)
หญิงคู่แรก10.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตยะลาสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 5)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตยะลา
8 : 0
หญิงคู่แรก11.30วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 5)
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
8 : 3
คู่ผสมสอง12.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
8 : 1
คู่ผสมสอง12.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 2)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตยะลา
9 : 8
คู่ผสมสอง12.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 3)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
8 : 2
คู่ผสมสอง12.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 4)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตยะลา
8 : 0