กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

4 กันยายน 2560
กีฬาฮอกกี้

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายกลางแจ้งแรก9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
6 : 0
ทีมชายกลางแจ้งแรก10.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 1
ทีมชายในร่มแรก14.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
7 : 3
ทีมชายในร่มแรก15.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตอ่างทอง เสมอ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 2
ทีมหญิงในร่ม แรก13.00 วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
5 : 0