กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

4 กันยายน 2560
กีฬาวู้ดบอล

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชาย แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)28.30วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตลำปาง
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ทีมชาย แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)313.00วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอุดรธานี
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
บุคคลชาย แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)28.30วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตอ่างทอง
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
บุคคลชาย แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)38.30วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอ่างทอง
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ทีมหญิง แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)28.30วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ทีมหญิง แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)313.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)28.30วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตลำปาง
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)313.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอุดรธานี
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย