กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

4 กันยายน 2560
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายแรก8.30วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
2 : 0
ทีมชายแรก9.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตกระบี่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 0
ทีมชายแรก9.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตอ่างทองสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
ทีมชายแรก10.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตลำปางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
2 : 0
ทีมชายแรก10.30วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุโขทัยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 0
ทีมชายแรก11.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
ทีมชายแรก11.30วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตชุมพรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
ทีมชายแรก12.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตชัยภูมิสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
ทีมชายแรก12.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตตรังสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 0
ทีมหญิงแรก13.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตตรังสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 0
ทีมหญิงแรก13.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสุโขทัยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
ทีมหญิงแรก14.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตกระบี่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
2 : 1
ทีมหญิงแรก14.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตอ่างทองสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0