กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

4 กันยายน 2560
กีฬารักบี้ฟุตบอล

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชาย 7 คนแรก09.40 วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิม ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
12 : 5
ทีมชาย 7 คนแรก10.10 วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย
วิทยาเขตกรุงเทพ เสมอ วิทยาเขตเชียงใหม่
24 : 24
ทีมชาย 7 คนแรก12.00 วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตยะลาโรงยิม ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตยะลา
19 : 0
ทีมชาย 7 คนแรก13.20วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
12 : 5
ทีมชาย 7 คนแรก13.20วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตยะลาโรงยิม ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตยะลา
38 : 0
ทีมชาย 7 คนแรก13.40วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
29 : 0
ทีมหญิง 7 คนแรก09.00 วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตมหาสารคามโรงยิม ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
40 : 0
ทีมหญิง 7 คนแรก09.20 วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
49 : 0
ทีมหญิง 7 คน แรก10.20 วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตมหาสารคามโรงยิม ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
55 : 5
ทีมหญิง 7 คน แรก11.40 วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
47 : 0
ทีมหญิง 7 คนแรก12.40 วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
27 : 5
ทีมหญิง 7 คนแรก13.00 วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
32 : 0