กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

4 กันยายน 2560
กีฬาฟุตบอล

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายแรก08.30วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
3 : 0
ทีมชายแรก10.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตลำปางร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี เสมอ วิทยาเขตลำปาง
0 : 0
ทีมชายแรก12.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตมหาสารคามร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
4 : 3
ทีมชายแรก14.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชุมพรร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตกระบี่
3 : 1
ทีมชายแรก16.30 น.วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุโขทัยร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 0
ทีมชายแรก18.30 น.วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
1 : 0
ทีมหญิงแรก13.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตมหาสารคามร.ร.เมืองสุพรรณบุรี (สนาม 2 )
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 1
ทีมหญิงแรก15.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองร.ร.เมืองสุพรรณบุรี (สนาม 2 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
6 : 1