กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

4 กันยายน 2560
กีฬาตะกร้อลอดห่วง

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายแรก13.00 วิทยาเขตศรีสะเกษสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
ทีมชายแรก13.45 วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
ทีมชายแรก14.30 วิทยาเขตเพชรบูรณ์สนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
ทีมชายแรก15.15 วิทยาเขตเชียงใหม่สนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
ทีมชายแรก16.00 วิทยาเขตกรุงเทพสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
ทีมหญิงแรก13.30วิทยาเขตเชียงใหม่สนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
ทีมหญิงแรก14.00วิทยาเขตกระบี่สนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
ทีมหญิงแรก14.30 วิทยาเขตมหาสารคามสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
ทีมหญิงแรก15.00 วิทยาเขตอ่างทองสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
ทีมหญิงแรก15.30 วิทยาเขตชลบุรีสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
ทีมหญิงแรก16.00 วิทยาเขตศรีสะเกษสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี