กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

4 กันยายน 2560
กีฬาตะกร้อชายหาด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก15.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสมุทรสาครสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก16.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตอ่างทองสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก17.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตกรุงเทพสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 0
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก18.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชัยภูมิสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก19.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก19.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเชียงใหม่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก15.00 น.วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเชียงใหม่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 1
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก16.00 น.วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตอุดรธานีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก17.00 น.วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก18.00 น.วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุโขทัยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 0