กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

4 กันยายน 2560
กีฬาดาบไทย

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
กระบี่บุคคล ชาย ชิงชนะเลิศ9.30วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตกระบี่
อาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตกระบี่
ดาบสองมือบุคคล หญิง ชิงชนะเลิศ11.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตกรุงเทพ
อาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตกรุงเทพ
ดาบสองมือ คู่ผสม (ดาบสองมือชาย, ดาบสองมือหญิง) ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกรุงเทพ
อาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตกรุงเทพ