กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

4 กันยายน 2560
กีฬากาบัดดี้

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ ชายแรก8.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเชียงใหม่โดม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
50 : 25
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ ชายแรก9.30วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตอุดรธานีโดม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
51 : 37
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ ชาย รองชนะเลิศ10.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตกระบี่โดม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
43 : 22
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ ชายแรก11.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตอุดรธานีโดม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
42 : 11
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิง รองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอุดรธานีโดม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
44 : 19
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิงแรก14.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตอ่างทองโดม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
73 : 12
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิงแรก15.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตกระบี่โดม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
33 : 15
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิงแรก16.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตอ่างทองโดม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
28 : 21