กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

4 กันยายน 2560
กีฬาแบดมินตัน

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ชายเดี่ยว29.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชลบุรีเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 0
ชายเดี่ยว29.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตมหาสารคามเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0
ชายเดี่ยว29.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเชียงใหม่เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
ชายเดี่ยว29.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 0
ชายเดี่ยว29.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 0
ชายเดี่ยว29.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตกรุงเทพเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
ชายเดี่ยว29.30วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
ชายเดี่ยว29.30วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตเชียงใหม่เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0
ชายเดี่ยว312.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตมหาสารคามเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
ชายเดี่ยว312.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 0
ชายเดี่ยว313.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตกรุงเทพเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 1
ชายเดี่ยว313.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
หญิงเดี่ยว110.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตกระบี่เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
หญิงเดี่ยว110.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชุมพรเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 0
หญิงเดี่ยว110.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 0
หญิงเดี่ยว110.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตชลบุรีเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 0
หญิงเดี่ยว110.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตมหาสารคามเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
หญิงเดี่ยว110.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชุมพรเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0
หญิงเดี่ยว213.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตอุดรธานีเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
หญิงเดี่ยว213.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตเชียงใหม่เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0
หญิงเดี่ยว213.30วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตมหาสารคามเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
หญิงเดี่ยว213.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเชียงใหม่เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
ชายคู่210.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชุมพรเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0
ชายคู่210.30วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเชียงใหม่เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
ชายคู่211.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตกระบี่เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
ชายคู่211.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชลบุรีเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 0
ชายคู่211.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชลบุรีเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 0
ชายคู่211.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
ชายคู่211.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตอุดรธานีเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
ชายคู่211.30วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตกรุงเทพเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
ชายคู่313.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตเชียงใหม่เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
ชายคู่313.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชลบุรีเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
ชายคู่314.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตกระบี่เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
ชายคู่314.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตกรุงเทพเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 1
หญิงคู่111.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตกระบี่เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
หญิงคู่111.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตเชียงใหม่เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
หญิงคู่112.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชัยภูมิเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
หญิงคู่214.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 0
หญิงคู่214.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตเชียงใหม่เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0
หญิงคู่214.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตอุดรธานีเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
หญิงคู่214.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชลบุรีเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
คู่ผสม112.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกระบี่เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
คู่ผสม112.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตเชียงใหม่เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
คู่ผสม112.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตกระบี่เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
คู่ผสม112.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชลบุรีเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 1
คู่ผสม112.30วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตมหาสารคามเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
คู่ผสม214.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 0
คู่ผสม214.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตเชียงใหม่เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 0
คู่ผสม215.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตอุดรธานีเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
คู่ผสม215.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตเชียงใหม่เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0