กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

4 กันยายน 2560
กีฬาเปตอง

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเชียงใหม่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
11 : 5
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตกระบี่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
11 : 0
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตกรุงเทพปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
11 : 4
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตกระบี่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 8
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตกระบี่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
11 : 2
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
11 : 0
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอุดรธานีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
11 : 9
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสุโขทัยปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
11 : 3
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
11 : 4
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอุดรธานีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
11 : 6
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
11 : 8
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
9 : 5
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
11 : 3
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
11 : 8
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
11 : 2
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตตรังปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตยะลา
11 : 6
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตชุมพรปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
11 : 2
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชุมพรปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตชุมพร
11 : 1
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตศรีสะเกษปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตตรัง
11 : 8
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตตรังปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตตรัง
11 : 6
คู่ผสมสอง13.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
11 : 7
คู่ผสมสอง13.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตกระบี่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 8
คู่ผสมสอง13.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกระบี่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 6
คู่ผสมสอง13.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
11 : 5
คู่ผสมสอง13.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
11 : 4
คู่ผสมสอง13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตศรีสะเกษปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
11 : 2
คู่ผสมสอง13.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตยะลาปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตยะลา
11 : 4
คู่ผสมสอง13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตยะลาปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
11 : 6
คู่ผสมสอง13.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตศรีสะเกษปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
11 : 3
คู่ผสมสอง13.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตยะลาปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตยะลา
10 : 9
คู่ผสม รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตศรีสะเกษปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
13 : 11
คู่ผสม รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
13 : 12
คู่ผสม ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
13 : 6