กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

4 กันยายน 2560
กีฬาเซปักตะกร้อ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชุดชายแรก08.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตมหาสารคามโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 1
ทีมชุดชายแรก10.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
2 : 1
ทีมชุดชายแรก12.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตกรุงเทพโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 0
ทีมชุดชายแรก08.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
ทีมชุดชายแรก10.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 1
ทีมชุดชายแรก12.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
ทีมชุดหญิงแรก08.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
2 : 1
ทีมชุดหญิงแรก10.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
ทีมชุดหญิงแรก12.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0