กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

4 กันยายน 2560
กีฬายกน้ำหนัก

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่น 105 กก. น้ำหนักตัวเกิน 94 กก. แต่ไม่เกิน 105 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า) วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตชลบุรี
รุ่นเกิน 105 กก. ขึ้นไป ชาย ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า) วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตกรุงเทพ