กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

4 กันยายน 2560
กีฬาว่ายน้ำ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ10.20วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
กรรเชียง 50 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ9.40วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
กบ 100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ10.40วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตกระบี่
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ9.20วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกระบี่
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ11.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ10.30วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ9.10วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตกระบี่
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตกระบี่
กรรเชียง 50 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ9.50วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
กบ 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ10.50วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ10.10วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ9.30วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ11.10วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี