กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

4 กันยายน 2560
กีฬาวูซูประลองยุทธ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. ชาย ชิง9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. ชาย ชิง9.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. ชาย ชิง9.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 1
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. ชาย ชิง9.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชาย ชิง9.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชาย ชิง9.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. ชาย ชิง9.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตอ่างทองร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. หญิง ชิง9.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิง ชิง9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตตรังร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. หญิง ชิง9.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. หญิง ชิง9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. หญิง ชิง9.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุโขทัยร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. หญิง ชิง9.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสุโขทัยร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 1