กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

4 กันยายน 2560
กีฬามวยปล้ำ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
GR รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก. ชาย 412.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เสมอ วิทยาเขตสุโขทัย
:
GR รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก. ชาย 512.10วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง เสมอ วิทยาเขตเชียงใหม่
:
GR รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก. ชาย 512.15วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เสมอ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
:
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. ชาย รองชนะเลิศ10.35วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตตรังอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชุมพร เสมอ วิทยาเขตตรัง
:
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. ชาย รองชนะเลิศ10.40วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ เสมอ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
:
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ15.10วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. ชาย 311.50วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชุมพร เสมอ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
:
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. ชาย 311.55วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ เสมอ วิทยาเขตสุโขทัย
:
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. ชายคัดเลือก10.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ เสมอ วิทยาเขตสุโขทัย
:
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. ชายคัดเลือก10.05วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ เสมอ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
:
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. ชายคัดเลือก10.10 วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตกระบี่อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร เสมอ วิทยาเขตกระบี่
:
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. ชาย รองชนะเลิศ10.25วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง เสมอ วิทยาเขตสุโขทัย
:
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. ชาย รองชนะเลิศ10.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตกระบี่อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ เสมอ วิทยาเขตกระบี่
:
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ15.05วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกระบี่อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. ชาย แรก
(ประลอง)
11.10วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เสมอ วิทยาเขตสุโขทัย
:
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย แรก
(ประลอง)
11.15วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตตรังอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย เสมอ วิทยาเขตตรัง
:
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 98 กก. แต่ไม่เกิน 130 กก. ชาย แรก
(ประลอง)
11.05วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี เสมอ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
: