กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

4 กันยายน 2560
กีฬามวยไทยสมัครเล่น

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. ชายก่อนรองชนะเลิศ18.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
19 : 0
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. ชายก่อนรองชนะเลิศ18.45วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตยะลาสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตยะลา
12 : 2
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. ชายก่อนรองชนะเลิศ19.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
12 : 8
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. ชายก่อนรองชนะเลิศ19.15วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตศรีสะเกษสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
16 : 5
รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. ชายก่อนรองชนะเลิศ19.30วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
22 : 4
รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. ชายก่อนรองชนะเลิศ19.45วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตยะลาสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตยะลา
16 : 9
รุ่นไลท์มิดเดิ้ลเวท น้ำหนักต้องเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. ชายก่อนรองชนะเลิศ20.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
18 : 13
รุ่นไลท์มิดเดิ้ลเวท น้ำหนักต้องเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. ชายก่อนรองชนะเลิศ20.15วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตอ่างทองสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
14 : 11
รุ่นไลท์มิดเดิ้ลเวท น้ำหนักต้องเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. ชายก่อนรองชนะเลิศ20.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
9 : 1
รุ่นมิดเดิ้ลเวท น้ำหนักต้องเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. ชาย รองชนะเลิศ20.45วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
5 : 2
รุ่นมิดเดิ้ลเวท น้ำหนักต้องเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. ชาย รองชนะเลิศ21.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. หญิงก่อนรองชนะเลิศ16.00 วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตยะลา
26 : 5
รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. หญิงก่อนรองชนะเลิศ16.15วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
14 : 11
รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. หญิงก่อนรองชนะเลิศ16.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชุมพรสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชุมพร
27 : 17
รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. หญิงก่อนรองชนะเลิศ16.45วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
14 : 13
รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิงก่อนรองชนะเลิศ17.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
13 : 6
รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิงก่อนรองชนะเลิศ17.15วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตยะลาสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตยะลา
19 : 4
รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิงก่อนรองชนะเลิศ17.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชุมพรสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
11 : 8
รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิงก่อนรองชนะเลิศ17.45วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตกระบี่สนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
17 : 8
รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. หญิง รองชนะเลิศ18.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตลำปางสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตลำปาง
12 : 8
รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. หญิง รองชนะเลิศ18.15วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
11 : 0