กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

4 กันยายน 2560
กีฬาเทควันโด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นไลท์เวท น้ำหนักมากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นไลท์เวท น้ำหนักมากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. ชิงชนะเลิศ9.10วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. รองชนะเลิศ9.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. รองชนะเลิศ9.35วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตเชียงใหม่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. ชิงชนะเลิศ9.40วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นมิดเดิลเวท น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
10.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นไลท์เวท น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.19.15วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นไลท์เวท น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. รองชนะเลิศ9.20วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตอุดรธานีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นไลท์เวท น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. รองชนะเลิศ9.25วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นไลท์เวท น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชิงชนะเลิศ9.30วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตอุดรธานีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. รองชนะเลิศ9.45วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. ชิงชนะเลิศ9.50วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
ประเภทต่อสู้ทีมชาย (Kyearuji) มีน้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. รองชนะเลิศ10.10วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
ประเภทต่อสู้ทีมชาย (Kyearuji) มีน้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. ชิงชนะเลิศ10.15วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0