กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

4 กันยายน 2560
กีฬายิงปืน

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ปืนสั้นอัดลม บุคคลชาย ชิงชนะเลิศ08.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตอุดรธานี
สนามยิงปืน ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
ปืนสั้นอัดลม ทีมชาย ชิงชนะเลิศ08.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตชัยภูมิ
สนามยิงปืน ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
ปืนยาว 3 ท่า บุคคลหญิง ชิงชนะเลิศ08.30วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม
สนามยิงปืน ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตเชียงใหม่
ปืนยาว 3 ท่า ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ08.30วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตมหาสารคาม
สนามยิงปืน ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตศรีสะเกษ