กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

4 กันยายน 2560
กีฬากรีฑา

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
วิ่ง 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ17.10วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิ่งผลัดผสม ชาย ชิงชนะเลิศ17.40วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชัยภูมิ
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเชียงใหม่
เดิน 10,000 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ15.30วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตสุโขทัย
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย
ขว้างค้อน ชาย ชิงชนะเลิศ12.30วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
กระโดดสูง ชาย ชิงชนะเลิศ15.10วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
ทศกรีฑา ชาย ชิงชนะเลิศ15.00วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตอุดรธานี
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
วิ่ง 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ17.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอุดรธานี
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิ่งผลัดผสม หญิง ชิงชนะเลิศ17.30วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตตรัง
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย