กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

3 กันยายน 2560
กีฬาเทเบิลเทนนิส

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชาย พบกันหมด9.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
3 : 2
ทีมชายพบกันหมด9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตลำปางอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 1
ทีมชาย พบกันหมด11.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตลำปางอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 2
ทีมชาย พบกันหมด11.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
3 : 0
ทีมหญิง รอง9.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
3 : 2
ทีมหญิง รอง9.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
3 : 0
ทีมหญิง ชิง11.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 2
คู่ผสมแรก13.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
3 : 0
คู่ผสมสอง13.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 0
คู่ผสมสอง13.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 0
คู่ผสมสอง14.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตลำปางอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 0
คู่ผสมสอง14.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
3 : 0
คู่ผสม รอง14.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
3 : 1
คู่ผสม รอง14.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 0