กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

3 กันยายน 2560
กีฬาเทนนิส

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชาย ชิง8.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 1
ทีมหญิง พบกันหมด9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 2)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
0 : 0
ทีมหญิงพบกันหมด9.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตยะลาสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 3)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตยะลา
2 : 1
ชายเดี่ยวแรก8.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 4)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
8 : 0
ชายเดี่ยวแรก8.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 5)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
8 : 0
ชายเดี่ยวแรก10.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
8 : 3
ชายเดี่ยวแรก10.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตยะลาสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 2)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
8 : 0
ชายเดี่ยวแรก10.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 3)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
8 : 2
ชายเดี่ยวแรก10.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 4)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
8 : 4
หญิงเดี่ยวแรก10.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 5)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
8 : 0
หญิงเดี่ยวแรก10.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตศรีสะเกษสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
8 : 3
หญิงเดี่ยวแรก10.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 2)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
8 : 0
ชายคู่แรก11.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 3)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
8 : 2
ชายคู่แรก11.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชลบุรีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 4)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
8 : 6
ชายคู่แรก11.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 5)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
8 : 4
คู่ผสมแรก11.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
8 : 0
คู่ผสมแรก11.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 2)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
8 : 4
คู่ผสมแรก11.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 3)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
8 : 0
คู่ผสมแรก11.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 4)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
8 : 2