กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

3 กันยายน 2560
กีฬาฮอกกี้

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายกลางแจ้งแรก10.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
4 : 3
ทีมชายกลางแจ้งแรก11.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 0
ทีมชายในร่มแรก14.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
4 : 3
ทีมชายในร่มแรก15.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตชัยภูมิร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
4 : 2
ทีมหญิงกลางแจ้งแรก8.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
1 : 0
ทีมหญิงในร่มแรก13.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
7 : 0