กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

3 กันยายน 2560
กีฬาวู้ดบอล

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชาย แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)18.30วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตลำปาง
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
บุคคลชาย แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)18.30วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตชัยภูมิ
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ทีมหญิง แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)18.30วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)18.30วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย