กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

3 กันยายน 2560
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายแรก8.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตอุดรธานีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 1
ทีมชายแรก9.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชัยภูมิสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 1
ทีมชายแรก9.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตกระบี่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
ทีมชายแรก10.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
ทีมชายแรก10.30วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตอุดรธานีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
2 : 0
ทีมชายแรก11.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตตรังสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 0
ทีมชายแรก11.30วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตกระบี่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
ทีมชายแรก12.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 1
ทีมหญิงแรก12.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตตรังสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 0
ทีมหญิงแรก13.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
ทีมหญิงแรก13.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตกรุงเทพสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 0
ทีมหญิงแรก14.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตลำปางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 0