กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

3 กันยายน 2560
กีฬาตะกร้อชายหาด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก15.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอุดรธานีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก16.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตอ่างทองสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก17.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 1
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก18.00 วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก19.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตเชียงใหม่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตยะลา
2 : 1
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก19.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตกระบี่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก15.00 น.วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก16.00 น.วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตศรีสะเกษสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก17.00 น.วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตลำปางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 0
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก18.00 น.วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสุโขทัยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 1