กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

3 กันยายน 2560
กีฬาดาบไทย

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
กระบี่บุคคล หญิง ชิงชนะเลิศ09.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตอ่างทอง
อาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตอ่างทอง
ดาบสองมือบุคคล ชาย ชิงชนะเลิศ11.00วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
อาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
กระบี่ คู่ผสม (กระบี่ชาย,กระบี่หญิง) ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตอ่างทอง
อาคารศิลปอาชา สพล.สุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตอ่างทอง