กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

3 กันยายน 2560
กีฬาแบดมินตัน

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 1
ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตอุดรธานีเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
3 : 1
ชายเดี่ยวแรก14.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตมหาสารคามเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
ชายเดี่ยวแรก14.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
ชายเดี่ยวแรก14.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
ชายเดี่ยวแรก14.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 0
ชายคู่แรก14.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
ชายคู่แรก14.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 0