กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

3 กันยายน 2560
กีฬาเปตอง

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
เดี่ยวชาย ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
13 : 6
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตยะลาปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตยะลา
11 : 4
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตตรังปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตสมุทรสาครปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตตรังปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตตรัง
11 : 2
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตตรังปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตยะลา
11 : 5
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตกรุงเทพปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
11 : 4
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตศรีสะเกษปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตชัยภูมิปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตกรุงเทพปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
11 : 3
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตกรุงเทพปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
11 : 4
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตอุดรธานีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตมหาสารคามปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
11 : 5
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตมหาสารคามปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
11 : 6
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตมหาสารคามปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
11 : 7
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชุมพรปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
11 : 5
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตเชียงใหม่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
11 : 8
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชุมพรปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
11 : 5
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตลำปางปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอ่างทองปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 9
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตอ่างทองปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
11 : 5
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตกระบี่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอ่างทองปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
10 : 7
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตสุพรรณบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตสุโขทัยปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
คู่ชายแรก08.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
11 : 4
คู่ชายสอง13.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตอ่างทองปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
11 : 3
คู่ชายสอง13.00วิทยาเขตสุโขทัยปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
คู่ชายสอง13.00วิทยาเขตอุดรธานีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
คู่ชายสอง13.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอ่างทองปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
11 : 2
คู่ชายสอง13.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตอ่างทองปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
11 : 6
คู่ชายสอง13.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตตรังปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
11 : 2
คู่ชายสอง13.00วิทยาเขตศรีสะเกษปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
คู่ชายสอง13.00วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
คู่ชายสอง13.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตตรังปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตตรัง
11 : 2
คู่ชายสอง13.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตตรังปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
11 : 0
คู่ชายสอง13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตลำปางปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
11 : 1
คู่ชายสอง13.00วิทยาเขตเชียงใหม่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
คู่ชายสอง13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
11 : 6
คู่ชายสอง13.00วิทยาเขตลำปางปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
คู่ชายสอง13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตลำปางปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
11 : 1
คู่ชายสอง13.00วิทยาเขตสมุทรสาครปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
คู่ชายสอง13.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตกรุงเทพปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
11 : 4
คู่ชายสอง13.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตกรุงเทพปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
11 : 5
คู่ชายสอง13.00วิทยาเขตมหาสารคามปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
คู่ชายสอง13.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตกรุงเทพปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
11 : 1
คู่ชายคัดเลือก13.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตมหาสารคามปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
13 : 0
คู่ชายคัดเลือก13.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตศรีสะเกษปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
13 : 11
คู่ชายคัดเลือก13.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตลำปางปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
13 : 0
คู่ชายคัดเลือก13.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
13 : 5
คู่ชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตลำปางปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตลำปาง
13 : 5
คู่ชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตศรีสะเกษปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
13 : 8
คู่ชาย ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเชียงใหม่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
13 : 5
คู่หญิงแรก08.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตศรีสะเกษปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
9 : 4
คู่หญิงแรก08.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตอ่างทองปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
11 : 8
คู่หญิงแรก08.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอ่างทองปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
11 : 5
คู่หญิงแรก08.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตศรีสะเกษปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
11 : 4
คู่หญิงแรก08.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตศรีสะเกษปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
11 : 5
คู่หญิงแรก08.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชุมพรปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
11 : 0
คู่หญิงแรก08.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตตรังปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
11 : 5
คู่หญิงแรก08.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตตรังปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตตรัง
11 : 1
คู่หญิงแรก08.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตกรุงเทพปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
11 : 0
คู่หญิงแรก08.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตตรังปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตตรัง
11 : 8
คู่หญิงแรก08.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชัยภูมิปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
11 : 6
คู่หญิงแรก08.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตยะลาปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตยะลา
11 : 0
คู่หญิงแรก08.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตยะลาปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตลำปาง
11 : 6
คู่หญิงแรก08.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตอุดรธานีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
11 : 8
คู่หญิงแรก08.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตยะลาปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
11 : 0
คู่หญิงแรก08.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
10 : 6
คู่หญิงแรก08.00วิทยาเขตสุโขทัยปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
คู่หญิงแรก08.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
11 : 2
คู่หญิงแรก08.00วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
คู่หญิงแรก08.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
11 : 0
คู่หญิงสอง13.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตกระบี่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
9 : 3
คู่หญิงสอง13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
11 : 6
คู่หญิงสอง13.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชัยภูมิปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
11 : 7
คู่หญิงสอง13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตกระบี่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 0
คู่หญิงสอง13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
9 : 8
คู่หญิงสอง13.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
11 : 7
คู่หญิงสอง13.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตมหาสารคามปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตยะลา
11 : 8
คู่หญิงสอง13.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตยะลาปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตยะลา
11 : 0
คู่หญิงสอง13.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตมหาสารคามปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
11 : 9
คู่หญิงสอง13.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
11 : 4
คู่หญิง รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตมหาสารคามปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
13 : 9
คู่หญิง รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
13 : 2
คู่หญิง ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสุโขทัยปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
13 : 8