กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

3 กันยายน 2560
กีฬาเซปักตะกร้อ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชุดชายแรก08.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตอ่างทองโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
ทีมชุดชายแรก10.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
ทีมชุดชายแรก12.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 1
ทีมชุดชายแรก08.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตมหาสารคามโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 0
ทีมชุดชายแรก10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 0
ทีมชุดชายแรก12.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตอ่างทองโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
ทีมชุดหญิงแรก08.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
ทีมชุดหญิงแรก10.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
ทีมชุดหญิงแรก12.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0