กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

3 กันยายน 2560
กีฬายกน้ำหนัก

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่น 77 กก. น้ำหนักตัวเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
10.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
271 : 210
รุ่น 85 กก. น้ำหนักตัวเกิน 77 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า) วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
รุ่น 75 กก. น้ำหนักตัวเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชุมพร
หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า) วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
รุ่นน้ำหนัก 90 กก. น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า) วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
รุ่นน้ำหนักตัวเกิน 90 กก. ขึ้นไป หญิง ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า) วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุโขทัย