กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

3 กันยายน 2560
กีฬาว่ายน้ำ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ9.40วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตมหาสารคาม
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
ฟรีสไตล์ 800 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
กรรเชียง 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
กบ 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ9.20วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ10.20วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ10.40วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ9.50วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
ฟรีสไตล์ 800 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
9.10วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตกระบี่สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
กบ 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
9.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตกระบี่สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี เสมอ วิทยาเขตกระบี่
03.23.36 : 04.47.47
ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
10.30วิทยาเขตสุพรรณบุรีสระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ10.50วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี