กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

3 กันยายน 2560
กีฬาเรือพาย

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
เรือคยัค 1 คน ระยะ 200 เมตร ชายแรก8.50วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตเชียงใหม่
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย จ.ระยอง
เรือคยัค 1 คน ระยะ 200 เมตร ชายสอง9.10วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชุมพร
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย จ.ระยอง
เรือคยัค 1 คน ระยะ 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ10.50วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย จ.ระยอง วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตลำปาง
เรือคยัค 2 คน ระยะ 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ10.10 วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตชุมพร
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย จ.ระยอง วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตกระบี่
เรือกรรเชียง 1 คน ระยะ 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ11.30วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุโขทัย
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย จ.ระยอง วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชุมพร
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชายแรก8.30วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย จ.ระยอง
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชายสอง9.10วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตชุมพรศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย จ.ระยอง
วิทยาเขตอ่างทอง เสมอ วิทยาเขตชุมพร
47:51 : 52:43
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ9.30วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย จ.ระยอง วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
เรือยาว 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ12.10วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตอ่างทอง
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย จ.ระยอง วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
เรือคยัค 1 คน ระยะ 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ9.50วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตกระบี่
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย จ.ระยอง วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
เรือคยัค 2 คน ระยะ 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ11.10วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตกระบี่
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย จ.ระยอง วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
เรือกรรเชียง 1 คน ระยะ 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ10.30วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย จ.ระยอง วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ11.50วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุโขทัย
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย จ.ระยอง วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุโขทัย