กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

3 กันยายน 2560
กีฬาวูซูประลองยุทธ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. ชาย 09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. ชาย 09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. ชาย แรก9.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. ชาย แรก9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. ชาย แรก9.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. ชาย แรก9.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชาย แรก9.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชาย แรก9.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 1
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชาย แรก9.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตลำปางร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชาย แรก9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 1
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. ชาย แรก9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. ชาย แรก9.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. หญิง แรก9.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตกระบี่ร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. หญิง แรก9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 1
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิง แรก9.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิง แรก9.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตเชียงใหม่ร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. หญิง แรก9.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุโขทัยร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. หญิง แรก9.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. หญิง แรก9.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุโขทัยร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. หญิง09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตตรังร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. หญิง 09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. หญิง 09.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตลำปางร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. หญิง แรก9.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตกระบี่ร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. หญิง แรก9.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอ่างทองร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0