กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

3 กันยายน 2560
กีฬายูโด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
11.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. ชายแรก10.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. ชายแรก10.05วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. ชายแรก10.25วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตตรังอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. ชายแรก10.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. ชาย รองชนะเลิศ10.50วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ10.55วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตตรังอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายแรก10.10วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ10.35วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชาย รองชนะเลิศ11.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ10.15วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. ชายแรก10.20วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตกระบี่อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. ชายแรก10.40วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. ชายแรก10.45วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตกระบี่อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. ชายแรก11.05วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกระบี่อาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. ชาย รองชนะเลิศ11.10วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย NAGE-NO-KATA (คู่)คัดเลือก9.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย NAGE-NO-KATA (คู่) คัดเลือก9.05วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย NAGE-NO-KATA (คู่)คัดเลือก9.10วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย NAGE-NO-KATA (คู่) คัดเลือก9.15วิทยาเขตตรังอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตตรัง
ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย NAGE-NO-KATA (คู่) ชิงชนะเลิศ9.40วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย NAGE-NO-KATA (คู่) ชิงชนะเลิศ9.45วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตเพชรบูรณ์
รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
11.15วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
11.20วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
11.25วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานหญิง JU-NO-KATA (คู่) คัดเลือก9.20วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานหญิง JU-NO-KATA (คู่)คัดเลือก9.25วิทยาเขตตรังอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานหญิง JU-NO-KATA (คู่) คัดเลือก9.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานหญิง JU-NO-KATA (คู่)คัดเลือก9.35วิทยาเขตชลบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานหญิง JU-NO-KATA (คู่) ชิงชนะเลิศ9.50วิทยาเขตตรังอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตตรัง
ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานหญิง JU-NO-KATA (คู่) ชิงชนะเลิศ9.55วิทยาเขตชลบุรีเดอะมิลล์ (The mill) วิทยาเขตชลบุรี