กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

3 กันยายน 2560
กีฬามวยปล้ำ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
FW รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 44 กก. หญิง 510.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ เสมอ วิทยาเขตกรุงเทพ
:
FW รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 44 กก. หญิง 515.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
FW รุ่นน้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิง 310.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตตรังสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
FW รุ่นน้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิง 215.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
FW รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. หญิง 1
(ประลอง)
10.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชุมพรสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ เสมอ วิทยาเขตชุมพร
:
FW รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง 510.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
FW รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง 515.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกระบี่สนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
FW รุ่นน้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. หญิง 410.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตตรังสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ เสมอ วิทยาเขตตรัง
:
FW รุ่นน้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. หญิง 410.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
FW รุ่นน้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. หญิง 510.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ เสมอ วิทยาเขตสุโขทัย
:
FW รุ่นน้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. หญิง 510.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ เสมอ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
:
FW รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. หญิง 1
(ประลอง)
10.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0