กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

3 กันยายน 2560
กีฬามวยไทยสมัครเล่น

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. ชายแรก18.30วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตลำปางสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
14 : 9
รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. ชายแรก18.45วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
20 : 15
รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. ชายแรก19.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
24 : 11
รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. ชายแรก19.15วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกระบี่เดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
17 : 10
รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายแรก19.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
11 : 7
รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายแรก19.45วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตอ่างทองสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตลำปาง
12 : 2
รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายแรก20.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
18 : 4
รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายแรก20.15วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
17 : 5
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก. ชายแรก20.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
19 : 17
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก. ชายแรก20.45วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
23 : 14
รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. หญิงแรก16.00 วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
23 : 9
รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิงแรก16.15วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
16 : 7
รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. หญิงแรก16.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตลำปางสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
11 : 0
รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. หญิงแรก16.45วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
19 : 0
รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. หญิงแรก17.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตชุมพรสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
23 : 0
รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. หญิงแรก17.15วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตตรังสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตตรัง
7 : 2
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. หญิงแรก17.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
7 : 1
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. หญิงแรก17.45วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
13 : 0
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. หญิงแรก18.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตลำปางสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตตรัง
13 : 2
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. หญิงแรก18.15วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
4 : 0